Miło nam zakomunikować, że do firm które wsparły działania naszego Klubu dołączyła znana w naszym regionie KOPALNIA GIPSU "LESZCZE" S.A. 
Serdecznie dziękujemy za zaufanie, szczególnie Panu Leszek Irla – Dyrektorowi i Prezesowi Zarządu Kopalni.

Przedsiębiorstwo to należy do Grupy ATLAS. Podstawę działalności kopalni stanowi wydobycie i przeróbka mechaniczna naturalnego kamienia gipsowego ze złoża gipsów mioceńskich, charakteryzującego się stosunkowo wysoką zawartością czystego gipsu. Złoże zlokalizowane jest w miejscowości Leszcze k. Pińczowa. Produktem końcowym jest kamień gipsowy, który znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz jako regulator czasu wiązania przy produkcji cementu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Kopalni pod adresem: www.kopalnialeszcze.pl