DOTYCHCZASOWI MISTRZOWIE COPA CHROBERICA
KATEGORIA SENIOR
(pierwsze 3 miejsca)

1999: 1. Olszyk, 2. Gliniki, 3. Niwki.
2000: 1. Olszyk, 2. Niwki, 3. Gliniki.
2001: 1. Niwki, 2. Goście, 3. Bobrowa/Technikum.
2002: 1. Olszyk, 2. Gliniki, 3.Bobrowa.
2003: 1. Gliniki, 2. Niwki, 3. Olszyk.
2004: 1. Kozubów/Zagorzyce, 2. Gliniki, 3. Morgi/Podzamcze (w tym roku rozgrywano tylko grupę do lat 15).
2006: 1.The Reds Chroberz (Podzamcze/Morgi), 2. Kawalier Chroberz (Gliniki/Technikum), 3. GKS Nieprowice.
2011: 1. Bobrowa/Technikum, 2. Podzamcze/Morgi, 3. Niwki.
2012: 1. Bobrowa/Technikum/Podzamcze, 2. Niwki, 3. Olszyk.
2013: 1. Bobrowa/Technikum/Podzamcze, 2. Niwki, 3. Olszyk.
2014: 1. Olszyk/Gliniki, 2. Bobrowa/Technikum, 3. Niwki.
2015: 1. Olszyk/Gliniki, 2.Niwki, 3. Bobrowa/Technikum.
2017: 1. Niwki, 2. Olszyk/Gliniki, 3. Kolejowa, 4. Goście.
2018: 1. Kolejowa, 2. Niwki, 3. Olszyk/Technikum.
2019: 1. Olszyk/Technikum. 2. Kolejowa. 3. Niwki.
2020: 1. Kolejowa. 2. Olszyk/Technikum. 3. Niwki.
2021: 1.Kolejowa. 2.Podzamcze. 3. Olszyk/Technikum.
2022: 1. Olszyk/Technikum/Gliniki. 2. Niwki. 3. Podzamcze.

 

KATEGORIA JUNIOR
(pierwsze 3 miejsca)


2001: 1. Olszyk, 2. Niwki, 3. Gliniki.
2002: 1. Olszyk, 2. Gliniki, 3. Niwki.
2003: 1. Gliniki, 2. Morgi/Podzamcze, 3. Niwki/Technikum.
2004: 1. Kozubów/Zagorzyce, 2. Gliniki, 3. Morgi/Podzamcze (w tym roku rozgrywano tylko grupę do lat 15).
2006: nie rozgrywano.
2011: nie rozgrywano.
2012: 1. Niwki, 2. Technikum/Wojsławice.
2013: 1. Technikum/Wojsławice, 2. Niwki.
2014: nie rozgrywano.
2015: nie rozgrywano.
2016: 1.Podzamcze, 2. Olszyk.
2017: 1. Gliniki/Podzamcze, 2. Niwki, 3. Olszyk/Bobrowa, 4. Morgi.
2018: nie rozgrywano.
2019: nie rozgrywano.
2020: nie rozgrywano.